Retirada d’amiant de teulades i estructures

A Catalunya, encara hi ha més de 4 milions de tones d’amiant. Es troba en forma de fibrociment a les teulades, en dipòsits, baixants o jardineres, com a aïllament tèrmic i acústic. L’any 2032, bona part d’aquest amiant caducarà i cal retirar-lo, ja que les

L’estiu, el millor moment per millorar la vostra teulada

L'estiu, malgrat les calors, es presenta com un dels millors moments de l'any per revisar, reparar i, fins i tot, substituir la totalitat de la teulada. Els que ara poden ser petites incidències: trencaments de teules, filtracions, canalons emboçats… si els deixem passar poden convertir-se

0

Comencem la casa per la teulada?

Per “estrany” que pugui semblar, aquesta hauria de ser una de les nostres principals prioritats a l’hora de plantejar la construcció de la nostra nova llar o mantenir la que tenim. Malauradament, la coberta de casa nostra, no acostuma a ser una de les

0