Amb l’objectiu d’oferir el millor producte final als nostres clients, en Teulades Lleida hem apostat per l’especialització a l’hora de prestar els nostres serveis. El nostre àmbit de treball es centra, fonamentalment, en  aquests productes clau

  • TIV – Teulades impermeables ventilades inclinades en sec
  • Porxos
  • Rehabilitació de teulades (de teula ceràmica, de formigó, de pissarra, de xapa)
  • Canals pluvials
  • Serveis de manteniment de teulades
  • Estructures de fusta
  • Tractament de la fusta
  • Teulades en fusta, pladur ..