Retirada d’amiant de teulades i estructures

A Catalunya, encara hi ha més de 4 milions de tones d’amiant. Es troba en forma de fibrociment a les teulades, en dipòsits, baixants o jardineres, com a aïllament tèrmic i acústic. L’any 2032, bona part d’aquest amiant caducarà i cal retirar-lo, ja que les microfibres que pot alliberar si es degrada provoquen càncer i altres malalties.   A Teulades Lleida som una empresa acreditada i especilitzada en la retirada d’amiant de la seva teulada i diferents estructures constructives.

Pla per la retirada de l’amiant a Catalunya

En març de 2023 es va aprovar el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, amb l’objectiu, fixat per la Unió Europea, de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans de l’any 2032.

El Pla conté 21 actuacions, organitzades en 4 àmbits:

Més de 4 milions de tones

L’amiant es va fer servir de manera general entre els anys 1950 i 1990, ja que era un material abundant i econòmic.

Malauradament, es va comprovar que si s’altera allibera microfibres. Això pot provocar càncer, asbestosi i mesotelioma maligne. Per aquest motiu, l’any 2002 se’n va fer efectiva la prohibició total. El que ja estava instal·lat es podia fer servir fins al final de la seva vida útil.

El cicle de vida estimat és de 30 a 50 anys, així que es calcula que l’any 2030 més del 85% d’aquests materials hauran superat la seva vida útil.

La legislació prohibeix la instal·lació de plaques fotovoltaqiuqes a sobre de l’amiant

Ara, que cada vegada és més normal la col·locació de plaques fotovoltaiques a les teulades el problema s’ha fet encara més urgent, ja que no és pot fer sobre plaques d’uralita.

Per això, i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen o realitzen qualsevol tipus d’activitat en edificacions equipades amb aquest material, és preceptiva la seva eliminació com més aviat millor.

Teulades Lleida, empresa homologada per a la retida d’estructures i teulades d’amiant

Si es troba en aquesta situació, a Teulades Lleida estudiarem el seu cas i procedirem, mitjançant un equip format de manera específica per aquestes funcions, a la seva retirada, adaptant-nos en tot moment a les necessitats de cada client.

En aquest sentit, un cop retirades les cobertes d’amiant, des de Teulades Lleida ens encarregarem també, si s’escau, de la construcció d’una nova teulada d’acord amb les necessitats constructives que necessiti, incloses teulades “sostenibles” dotades amb instal·lacions fotovoltaiques.

Retirem l’amiant de la seva vida, Teulades Lleida