Teulades inclinades ventilades en sec

Les tècniques constructives en teulades poden ser molt diverses; no obstant en Teulades Lleida ens hem especialitzat en la construcció de TIV – Teulades impermeables, inclinades, amb teula ceràmica, ventilades en sec. No obstant això, en funció de les característiques de l’edifici o de les necessitats dels nostres clients també podem realitzar obres amb un altre tipus de tècniques i materials.

En el muntatge de les nostres cobertes podem col·locar tot tipus de teula (corba, mixta, plana, marsellesa, àrab, romana …); però, sempre apostant per un material d’alta qualitat, en el nostre cas les teules de La Escandella, líders del mercat.

Beneficis de la teula ceràmica

  • Adaptable a les formes irregulars de la teulada
  • Resistent als raigs ultraviolats i a la llum solar
  • Inalterable en fortes cicles de fred-calor
  • Resistent a la corrosió marina
  • Resistència mecànica alta
  • Facilitat de muntatge

Entre els fets diferencials de les nostres teulades destaca la tècnica de col·locació dels diferents elements que els componen. En el nostre cas realitzem les nostres teulades col·locant un doble rastell, làmina impermeabilitzant entre els mateixos i acabats en sec. Això fa que quedi una càmera de ventilació que millora la circulació de l’aire generant aire fresc a l’estiu i un aire més càlid a l’hivern evitant problemes de congelació del material.

Avantatges

Una teulada inclinada ventilada col·locada sobre una estructura de fusta aporta a l’edifici grans beneficis respecte a altres tipus de muntatges com els realitzats sobre forjats de formigó i / o emprant per a la fixació de les teules pasta o morter.

Aquests punts de millora seran claus per millorar l’habitabilitat i confort de l’edificació, sense deixar de banda altres aspectes fonamentals com una millor eficiència energètica i una menor afectació per a les estructures de l’edifici, a l’haver de suportar molt menys pes. Són més econòmics i ràpids d’instal·lar.

  • Millor ventilació que qualsevol altre sistema, evitant d’aquesta manera condensacions i humitats

Més sostenibilitat a l’aportar una major eficiència energètica per al conjunt de l’edificació. Millora el seu aïllament tèrmic, acústic. Menys consum energètic per mantenir una correcta temperatura.

Més lleuger que un altre tipus de teulades al no utilitzar materials com el morter per a la fixació de les teules i construir-se sobre estructures de fusta i panells tipus sandvitx.

Respectuós amb el medi ambient. utilitza, fonamentalment, la fusta i la ceràmica com a principals elements constructius

Major resistència i adaptabilitat a condicions meteorològiques extremes, tant de fred com de calor

Major durabilitat per als materials a l’evitar problemes de floridures i els derivats de les gelades

Allarga la vida dels aïllants tèrmics i la impermeabilització

Major creativitat, la instal·lació d’aquest tipus de cobertes permet una gran versatilitat en el seu disseny –teulades a diferents aigües, amb mansardes de tota mena, en forma de cúpula, cònica, etc.

Integració de terrasses, balcons, finestres; en aquest punt, en Teulades Lleida apostem per la instal·lació de productes Velux, el principal referent en el mercat europeu.

Captadors solars. Fàcil integració d’elements de captació d’energia solar tèrmics o fotovoltaics. La Escandella ja compta amb un producte específic