Amb el pas dels anys, les cobertes dels nostres edificis poden patir un deteriorament que pot perjudicar d’una manera ostensible a la correcta habitabilitat del mateix. D’altra banda, les diferents normatives relacionades amb la conservació i eficiència energètica dels mateixos en molts casos ens obligaran a emprendre accions de millora, que en bona mesura passen per una adequació de les nostres cobertes.

Conscients d’aquesta realitat, en Teulades Lleida oferim un servei específic a les comunitats de veïns per aportar de la manera més eficient i econòmica possible les solucions més adequades per revaloritzar els seus edificis, millorant la seva eficiència energètica, la seva ventilació i la durabilitat de les seves teulades, aspectes claus a l’hora de reduir costos en la climatització i millorar d’una manera substancial la qualitat de vida dels habitants d’aquests habitatges.

En Teulades Lleida ens ocuparem també de buscar possibles subvencions que puguin reduir el cost a aportar per cada veí així com vies de finançament per a l’execució del projecte

Oferim

Informe tècnic i assessorament gratuït

De manera prèvia a l’execució de qualsevol treball ens comprometem a la realització d’un informe tècnic gratuït sobre l’estat total o parcial, en funció de les necessitats, de la seva coberta.

Aquest estudi valorarà els treballs a realitzar, materials proposats per a la seva execució i possibles subvencions aplicables.

Solució integral

• Estudi previ detallat sobre la situació actual de la seva coberta

• Proposta de solucions tècniques més adequades

• Gestió de subvencions per a la rehabilitació

• Elaboració, si escau, del projecte d’obra a càrrec d’arquitectes

• Pressupost definitiu

• Propostes de finançament