En Teulades Lleida ens avala una trajectòria de més de 25 anys realitzant cobertes amb teula ceràmica, ja siguin de nova construcció com en treballs de rehabilitació de teulades. Més de cinc dècades aportant valor afegit als edificis i habitatges a diferents nivells: estètic, energètic, durabilitat, confort, habitabilitat i tot això amb un mínim manteniment.

Comptem amb una dilatada experiència i assessorament especialitzat i personalitzat en la construcció de porxos, estructures de fusta per a cobertes i altres actuacions com les canalitzacions d’aigües pluvials.

En el transcurs dels anys han estat molts els treballs realitzats per Teulades Lleida, de tots ells ens sentim orgullosos, però per la seva singularitat, tant constructiva com per la pròpia idiosincràsia de l’edifici podem destacar la panera, la Canadenca o el Museu Diocesà (totes elles a Lleida) al Museu de la Moto a Bassella, al pavelló d’Alp, entre moltes altres obres per a habitatges d’ús particular.