Per expressar que un projecte està malament executat el refranyer popular ens remet a l’expressió “has començat la casa per la teulada”. En el cas d’un correcte manteniment i conservació d’una edificació hem d’oblidar-nos del refrany i començar, precisament, per la part més alta del nostre edifici.

A Teulades Lleida oferim als nostres clients un servei de manteniment preventiu de les vostres teulades, estructures, canalons pluvials, baixants… Una actuació bàsica i essencial, que amb un cost baix ens evitarà greus perjudicis econòmics en un futur derivats d’una mala conservació.

solucions senzilles

El millor punt de partida per a un bon manteniment és comptar amb una coberta dissenyada i executada de manera correcta i amb uns materials de qualitat; no obstant això, les teulades estan exposades permanentment a les inclemències meteorològiques i amb el pas del temps, en major o menor mesura, poden sorgir problemes.

Un correcte manteniment evitarà que aquestes deficiències vagin a més. Les més comunes solen tenir el seu origen

• Teules trencades, problemes de fixació …

• Brutícia acumulada en canalons.

• Deficiències en la impermeabilització de la coberta

• Problemes en l’estructura derivats d’humitats, mala qualitat dels materials, insectes

• Etc.

A Teulades Lleida comptem amb una llarga experiència en el manteniment de cobertes, tant per a cases particulars com per a edificis i comunitats.

Com?

Diagnòstic inicial

Abans de realitzar una proposta de manteniment ens desplaçarem fins a la seva vivenda per realitzar un diagnòstic inicial sobre l’estat de la coberta. En funció del seu estat, es realitzarà una actuació inicial sobre la mateixa a partir de la qual s’aplicarà la proposta de manteniment.

Proposta de manteniment

Elaborarem una proposta adaptada a les característiques pròpies de la seva teulada a partir de la qual programarem tot un seguit de visites que tindran com a principal objectiu

• Mantenir un correcte estat de neteja, tant de la coberta en si com dels canalons pluvials (floridures, excrements, pols… són elements habituals que poden degradar d’una manera molt important la seva teulada)

• Inspecció i substitució de teules i altres elements de la coberta que puguin estar trencats o presentin deficiències.

• Revisió de les fixacions de les teules, punts de trobada o d’especial risc com careners, xemeneies ..

Tots els nostres treballs compten amb una garantia específica

Un bon manteniment de la seva teulada allargarà la seva vida útil i millorarà l’eficiència energètica del seu edifici.