Teulades Lleida, empresa especialitzada en la construcció de teulades per a cases passives

Cada vegada és més freqüent la construcció de les anomenades cases passives, és a dir, una mena d’habitatges amb un consum energètic molt baix o pràcticament nul. Sens dubte, una tendència constructiva i amb molt futur.

En la construcció de cases passives les teulades són una part fonamental a l’hora d’aconseguir aquest alt grau d’eficiència energètica i Teulades Lleida és una empresa especialitzada en complir amb aquest requisits.

En aquest sentit, l’equip de professionals de Teulades Lleida ha col·laborat en la construcció a Vilanova d’Escornalbou de dos cases passives sostenibles fetes amb fusta contraencolada CLT, a càrrec de l’arquitecta Esther Rovira i la constructora BEHABITAT. Teulades Lleida s’ha encarregat de la construcció de les cobertes d’aquests habitatges construint unes teulades ventilades, amb aïllament de llana de roca, fetes sobre rastrells de fusta, amb teula ceràmiques mixta gran, model Castell de la Escandella; amb teula frontal microperforada per a permetre l’entrada de ventilació i a l’hora impedir l’entrada d’ocells a dintre de la teulada.

Cases passives

Per la construcció de cases passives el principal objectiu serà aconseguir un habitatge amb un consum energètic molt baix (eficiència energètica A). Per al seu procès constructiu caldrà escollir un materials capaços d’oferir-nos els màxim aïllament, tant del fred com de la calor a l’interior de l’habitatge. Una mena de materials que, entre altres aspectes, faran possible el manteniment d’una temperatura agradable i constant a la llar durant les diferents estacions de l’any i amb la mínima utilització d’equipaments de refrigeració i calefacció.

(No hem de confondre una casa passiva amb una Passivhaus, que és una certificació, que defineix i acredita d’una manera homologada de manera internacional els requisits que ha de tenir el seu model de casa passiva)

Fets diferencials

El millor aïllament per aconseguir un baix consum energètic

En comparació mb una construcció “estàndard”, en una cassa passiva aconseguirem una reducció d’entre un 60 i un 80%  pel que fa al consum d’aparells destinats a la refrigeració i calefacció. Per aconseguir aquesta eficiència necessitarem comptar amb un correcte condicionament de la casa, per aixo, esdevindrà cabdal la utilització de mètodes constructius i materials aïllants de gran qualitat, tenint especial cura per evitar filtracions.

La construcció d’una teulada en consonància amb aquests requisits esdevindrà clau per aconseguir aquesta màxima eficiència energètica, quelcom que a Teulades Lleida venim treballant des de fa uns anys.

Màxim aprofitament dels recursos naturals

A l’hora d’aconseguir la correcta i més eficaç climatització de la nostra llar esdevindrà cabdal aconseguir el màxim profit dels recursos naturals al  nostre abast: és a dir, la llum del sol i la seva escalfor.

Confortabilitat

Juntament amb una correcta climatització de l’interior de la llar en la construcció de la nostra cassa passiva esmerçarem bona part dels nostres esforços en comptar sempre amb una bona qualitat de l’aire. Cal comptar amb un correcte sistema de ventilació controlada, amb l’objectiu de monitoritzar en tot moment la qualitat de l’aire, aconseguint d’aquesta manera una llar confortable i sana i energèticament eficient.