Professionals retirant l'amiant d'una teulada

L’amiant, un problema real i present a moltes teulades catalanes

D’acord amb la normativa vigent, per al 2028 l’amiant haurà d’haver desaparegut de tots els edificis de caràcter públics o d´ús massiu i per al 2032 del conjunt de Catalunya, una exigència que, a hores d’ara no sembla que es pugui acomplir. Per posar un exemple, a l’abril acaba el termini legal perquè tots els municipis de Catalunya tinguin fet un cens de l’amiant., un material molt utilitzat temps ençà en la construcció molt nociu per a la salut i altament cancerigen.

Cal recordar que la inhalació de fibres d’asbest pot comportar greus i diversos problemes pulmonars com l’asbestosi i el càncer. Amb el pas dels anys augmenta la perillositat d’aquest material.

La legislació prohibeix la instal·lació de plaques fotovoltaqiuqes a sobre de l’amiant

El problema s’ha fet encara més urgent, perquè moltes fàbriques volen posar plaques solars al sostre i han descobert que no ho poden fer sobre plaques d’uralita.

VIDEO TV3 SITUACIÓ AMIANT CATALUNYA

Per això, i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen o realitzen qualsevol tipus d’activitat en edificacions equipades amb aquest material, és preceptiva la seva eliminació com més aviat millor.

Si es troba en aquesta situació, a Teulades Lleida estudiarem el seu cas i procedirem, mitjançant un equip format de manera específica per aquestes funcions, a la seva retirada, adaptant-nos en tot moment a les necessitats de cada client.

En aquest sentit, un cop retirades les cobertes d’amiant, des de Teulades Lleida ens encarregarem també de la construcció d’una nova teulada d’acord amb les necessitats constructives que necessiti, incloses teulades “sostenibles” dotades amb instal·lacions fotovoltaiques.

A Teulades Lleida ens encarreguem de retirar l’amiant de la teva vida. Empresa homologada

No Comments

Post a Comment