El correcte manteniment de la teulada una inversió amb molt rèdit

A Teulades Lleida comptem amb una dilatada experiència prestant serveis de revisió i manteniment de teulades, ja sigui a nivell particular, comunitats de veïns, etc… Una revisió a temps evitarà seriosos i costosos problemes de futur.

Truqui’ns i estudiarem el seu cas sense compromís. 686 802 540

En algun moment de la nostra vida, probablement hem deixat volar la nostra imaginació i ens hem vist en una espectacular casa de fusta, amb la seva sala d’estar amb llar de foc, una gran i lluminosa cuina, grans balcons, un bonic porxo… i, segurament, una preciosa teulada a dues aigües… Malauradament, només en el moment que donem curs a la nostra imaginació o si tenim la sort de construir casa nostra és quan pensem o ens recordem de la teulada i de que sigui estèticament agradable i que compleixi amb la seva comesa d’una manera eficient, després passa a l’oblit.

Passat aquest moment, qui pensa en l’estat de conservació de la teulada, ja sigui d’un habitatge unifamiliar, adossat, un bloc de pisos, etc. Un exemple: quan comprem un habitatge, suposem que en un bloc de pisos, ens preocupem que els elements estructurals estiguin en bones condicions, banys, cuina, terres, mobles, finestres… però qui pregunta sobre l’estat de la teulada. Pràcticament ningú, després vénen les sorpreses quan portem un temps, de vegades molt curt, i el responsable de la comunitat comunica als veïns que cal fer una derrama per reparar la teulada.

Per desgràcia, les teulades, tot i ser un element essencial per garantir l’habitabilitat i confortabilitat dels nostres habitatges, són les grans oblidades i quan ens en recordem és perquè ja hi ha un problema evident d’humitats, goteres, teules en mal estat, caiguda de teules a la via urbana (amb el risc afegit que això comporta per a la seguretat de les persones, etc.).

Doni una bona vida a la seva teulada. Contracti un servei professional per a la seva revisió i el manteniment

La teulada és un element constructiu de primer ordre i per això l’hem de tractar com a tal –és la primera barrera per evitar que les inclemències climatològiques danyin el nostre immoble-. En aquest sentit, res tan senzill i assumible econòmicament com planificar el correcte i periòdic manteniment de les nostres teulades.

A Teulades Lleida som especialistes en el manteniment i reparació de les teulades ja sigui d’un habitatge particular com per a comunitats de veïns, per a les quals disposem d’un servei específic de manteniment. Avançar-se, prevenir els problemes és la millor garantia per tenir una teulada en perfectes condicions, minimitzant els problemes i evitant, en la majoria dels casos, desperfectes de gran magnitud.

Si no abordem amb rapidesa i diligència les possibles deficiències que pugui tenir la nostra teulada els problemes s’agreujaran d’una manera molt significativa, cosa que comportarà una costosa reparació. Evitar-ho és tan senzill i eficaç com contractar un servei de revisió periòdica -s’aconsella una vegada a l’any- com l’ofert per Teulades Lleida.

Un bon manteniment de la teulada és la millor garantia de la seva durabilitat i eficàcia. A Teulades Lleida fa més de 25 anys que demostrem aquest aforisme.

Problemes més freqüents

Les teulades són la part més exposada dels nostres habitatges i les seves “amenaces” són moltes i diverses començant pel propi pas del temps, les inclemències meteorològiques: el vent, la pluja, la neu… són factors que poden provocar danys com l’aparició d’esquerdes i el trencament de teules.

• Goteres i humitats

• Deteriorament de teules, rastrells, aïllants provocats pel pas del temps, pluja, neu, tempestes de calamarsa, materials constructius de baixa qualitat.

• Sostres trencats com a conseqüència de tempestes, mal ús de la pròpia teulada en col·locar elements pesats aliens a la teulada damunt del mateix, etc.

• Canalons deteriorats i en mal estat

• Afectació per animals. Un dels problemes més comuns a què hem de fer front són els danys provocats per la presència de nius de rosegadors i, sobretot, de coloms i altres aus que provoquen greus problemes estructurals i de salubritat.

Totes les teulades estan exposades d’una manera o altra a aquest tipus d’amenaces, per això també és molt important tenir present que encara que visquem en un bloc de pisos i vegem la teulada com una cosa “aliena” a nosaltres, la realitat és una altra. Si es produeix un problema els costos de reparació recauran a tots els propietaris, igual que si es provoca un dany, el conjunt de la comunitat serà la responsable. En aquest sentit, no perdeu l’oportunitat de plantejar a la vostra comunitat veïns i veïnes la contractació d’un servei de revisió i manteniment periòdic de les vostres teulades com l’ofert per Teulades Lleida. Aquesta petita inversió, els permetrà estalviar una quantitat molt important de diners i ajudarà a que la nostra teulada es mantingui en les millors condicions possibles.

Per evitar les patologies exposades és bàsic, en primera instància, comptar amb una bona teulada, instal·lada per professionals especialitzats en la matèria i la utilització de materials d’alta qualitat. Encara que aquest consell pugui semblar una obvietat, no és així i sovint ens trobem amb teulades, fins i tot amb molt pocs anys de vida, que presenten serioses deficiències.

Amb aquesta mesura ja tindrem molt a guanyar; no obstant això, com hem dit és molt convenient contractar un servei de manteniment continuat de la teulada, que també es preocuparà de revisar altres aspectes com ara trencaments al sostre, neteja de teules, juntes, canalons pluvials, etc…

Alguns consells bàsics per al manteniment de la vostra teulada

En primera instància, la millor opció i la més eficient és comptar amb la col·laboració i serveis d’una empresa especialitzada en la matèria com Teulades Lleida.

  • Revisió anual

Programar una revisió a l’any de l’estat de la coberta de casa nostra, tant a la part “exterior” com el revestiment inferior de la teulada, per comprovar que no ha estat danyat per la humitat.

  • Neteja de branques

És molt important evitar branques d’arbres a prop del sostre. En cas que n’hi hagi, tallar-les per evitar que freguin o pengin sobre ell. Si es té una xemeneia, cal tenir especial cura que no quedin branques per sobre o massa a prop, per garantir una bona ventilació i reduir el risc de possibles incendis.

  • Revisió de teules, juntures

Examinar que no hi hagi desperfectes a les teules així com l’estat de les juntures al sostre, tant entre les pròpies teules com a les vores i, si n’hi ha a la xemeneia, conductes de ventilació, les golfes, claraboies i lluernes.

  • Sanejament general

Una correcta neteja de la nostra teulada ens evitarà molts problemes. Netejar les teules i les juntures no només de brutícia, sinó també de nius d’ocells, aranyes, insectes i fongs. El mateix per a les antenes de televisió, panells i qualsevol altre objecte instal·lat al sostre.

  • Bon estat canalons pluvials

Treure totes les fulles caigudes dels arbres que s’acumulin als canalons de desguàs, sobretot a la tardor i principis de l’hivern. En aquestes èpoques, les fulles poden bloquejar els conductes i generar que l’aigua s’hi estanqui, convertint-se en un focus d’insectes, bacteris i altres agents que puguin actuar de manera negativa sobre el sostre i també sobre les parets de la casa (a més de riscos que comporten per a la salut).

No Comments

Post a Comment