Especialistes en la construcció de Teulades Inclinades Ventilades en Sec

A Teulades Lleida, amb més de 25 anys d’experiència, som especialistes en la construcció d’aquest tipus de teulades, que presenten un gran nombre d’avantatges respecte a altres modalitats constructives.

Un teulada inclinada ventilada col·locada sobre una estructura de fusta aporta als edificis grans beneficis respecte a altres tipus de muntatges com els realitzats sobre forjats de formigó i / o emprant per a la fixació de les teules pasta o morter.

Aquests punts de millora seran clau per millorar l’habitabilitat i confort de l’edificació, sense deixar de banda altres aspectes fonamentals com una millor eficiència energètica i una menor afectació per a les estructures de l’edifici, a l’haver de suportar molt menys pes. Són més econòmics i ràpids d’instal·lar.

  • Millor ventilació que qualsevol altre sistema, evitant d’aquesta manera condensacions i humitats
  • Més sostenibilitat en aportar una major eficiència energètica per al conjunt de l’edificació en millorar el seu aïllament tèrmic, acústic. Menys consum energètic per mantenir una correcta temperatura.
  • Més lleuger que un altre tipus de teulades en no utilitzar materials com el morter per a la fixació de les teules i construir-se sobre estructures de fusta i panells tipus sandvitx (link dins de web a un apartat on s’expliqui aquest tipus de panell-el text va adjunt més avall annex panells)
  • Respectuós amb el medi ambient en utilitzar, fonamentalment, la fusta i la ceràmica com a principals elements constructius
  •  Major resistència i adaptabilitat a condicions meteorològiques extremes, tant de fred com de calor
  • Major durabilitat per als materials a l’evitar problemes de floridures i els derivats de les gelades
  • Allarga la vida dels aïllants tèrmics i la impermeabilització
  • Major creativitat, la instal·lació d’aquest tipus de cobertes permet una gran versatilitat en el seu disseny –teulades a diferents aigües, amb mansardes de tota mena, en forma de cúpula, cònica, etc.
  • Integració de terrasses, balcons, finestres; en aquest punt, en Teulades Lleida apostem per la instal·lació de productes Velux, el principal referent en el mercat europeu.)
  • Captadors solars. Fàcil integració d’elements de captació d’energia solar tèrmics o fotovoltaics. La Escandella ja compta amb un producte específic
No Comments

Post a Comment