Panells Thermochip, una de les millors opcions per al correcte aïllament de la terrassa i teulades planes

Teulades Lleida, distribuïdors i instal·ladors dels panells Thermochip Housing a Lleida.

Les teulades planes són una solució constructiva molt comuna i estesa, amb molts avantatges, però també amb alguns inconvenients, derivats, generalment, d’un deficient manteniment o la manca o incorrecta col·locació de la capa d’impermeabilització, cosa que acaba provocant problemes de filtracions, que perjudiquen greument el conjunt de l’edifici.

El principal problema dels terrats i les cobertes invertides són les filtracions, derivades, generalment, d’una manca de manteniment; una circumstància a la qual se li poden sumar altres com un pendent insuficient, un mal funcionament o manca de canelons o embornals, o problemes a la barrera impermeable –caducitat, baixa qualitat, mala col·locació…-. Sigui com sigui, aquestes deficiències acaben provocant danys greus i costosos per a l’edifici, molt perjudicials per a l’habitabilitat de l’habitatge.

A partir dels 10-15 anys aquest tipus de teulades, de construcció molt comuna a molts edificis residencials, comencen a deteriorar-se generant problemes, de vegades greus, d’impermeabilitat per a l’edifici. En aquest sentit, no són pocs els casos d’edificis on hem executat alguna obra de manteniment en què no s’ha fet servir cap mena de membrana impermeable. D’altra banda, una circumstància que està accelerant el ràpid deteriorament de moltes teulades d’aquestes característiques ve provocat pel canvi climàtic a causa de les variacions extremes de temperatura, grans al·luvions d’aigua, etc., que acceleren el deteriorament de rajoles, juntes de dilatació i contracció i altres elements de la coberta.

Teulades Lleida, especialistes en el manteniment i rehabilitació de teulades

Per evitar problemes per al conjunt de l’estructura de la teulada, sigui del tipus que sigui, és molt necessari programar revisions i un manteniment periòdic de l’estat de la teulada, terrassa i fer un manteniment correcte o, si escau, la rehabilitació corresponent. A Teulades Lleida, fa més de 25 anys que realitzem aquesta mena de feines de manteniment i rehabilitació tant per a particulars, comunitats de veïns, empreses, etc.

Distribuïdors oficials a Lleida de Thermochip

A l’hora de mantenir una teulada plana o una terrassa hi ha diferents opcions constructives, així com la implementació de mesures complementàries a tenir en compte (correcta instal·lació, distribució i manteniment de canalons, embornals). No obstant això, davant d’un greu problema d’impermeabilització la solució més eficaç i duradora en el temps és fer un treball integral substituint l’actual teulada per una altra que, de manera prèvia a la instal·lació del terratzo final compti amb panells impermeables tipus sandvitx com els distribuïts per Termochip, empresa pionera i de referència al mercat, amb més de 30 anys d’experiència.

El panell per a cobertes planes de THERMOCHIP ROOF és un panell format per un tauler de fibro-guix en contacte amb l’estructura portant, per un nucli aïllant continu de poliestirè extruït machi-fembrat a 4 cares i per un tauler de fibro-ciment a la cara superior de la coberta. La solució del sistema Thermochip Housing per a cobertes lleugeres

El panell Thermochip Roof, forma part del sistema Thermochip Housing, compost per diferents panells utilitzats en usos individuals. Tots ells units en un mateix edifici proporcionen un resultat immillorable davant de tots els requisits normatius, exigències de disseny i necessitats d’ús, amb l’objectiu d’aconseguir edificis, habitatges eficients i sostenibles.

Teulades Lleida, solucions eficaces per a les teulades