Les teulades de les comunitat de veïnes i veïns les grans oblidades

Les reformes, millores, adaptacions a la normativa formen part del dia a dia de les comunitats de veïns; no obstant això, gairebé mai volem mirar “cap amunt” i pensar a la teulada, que,  malgrat la seva importància per a la correcta habitabilitat de l’edifici, acostuma a ser la gran oblidada a les nostre reunions de veïns i veïnes, tret de problema manifest com  filtracions, goteres, deteriorament amb risc per a la seguretat pública.

En llegir aquest article, segurament molts de vosaltres us veureu reflectits. En el temps que porteu vivint al vostre edifici és molt fàcil que hagueu parlat de la possibilitat d’arreglar el portal, millorar l’escala, de retocar la façana, canviar l’ascensor, posar extintors, etc., però, segurament,  en tot aquest temps mai haureu parlat de la teulada: del seu estat de conservació, dels materials de construcció, de l’efectivitat del seu  l’aïllament. Sembla que com no es veu no existeix-, una greu errada.

Penseu que durant tot aquest temps la teulada és l’estructura del vostre habitatge més exposada a les inclemències climatològiques. Malgrat aquesta evidència és la part de l’edifici que menys atenció desperta per part de la comunitat (potser, ara la gent comença a pensar una mica en la teulada, però no tant pel seu estat si no per la possibilitat de posar plaques fotovoltaiques. Atenció, és fantàstic buscar fonts d’energia alternatives, però una incorrecta col·locació d’aquestes plaques pot posar en perill la vostra teulada).

Manteniment de Teulades per a Comunitats de Veïns i veïnes i particulars

Les conseqüències d’enviar a l’oblit a la nostra teulada gairebé sempre acabaran amb problemes que requeriran d’una forta inversió per solucionar-los, quelcom fàcil d’evitar amb un correcte manteniment de la teulada.

Per això, a Teulades Lleida comptem amb un servei específic de manteniment  de teulades per a les comunitats de veïns/es, particulars, empreses… amb l’objectiu de conservar la vostra teulada amb les millors condicions i evitar ensurts innecessaris.

D’altra banda, aquest servei també us permetrà controlar i planificar amb temps possibles canvis estructurals de major envergadura com la instal·lació de teules fotovoltaiques, un servei que també us oferim des de teulades Lleida, possible retirada de teulades amb amiant, canvi total de teulada, etc.

D’altra banda, quan parlem de teulades no ens podem oblidar dels canalons per al desallotjament de les aigües pluvials, que també necessitem d’un correcte manteniment periòdic per substituir-les si és necessari i garantitzar que sempre estiguen netes i lliures de qualsevol element que pugui obstruir-les generant un greu problema a la teulada al no evacuar correctament l’aigua. A Teulades Lleida, conjuntament amb el manteniment de la vostra teulada també ens ocuparem del correcte funcionalment d’aquest sistema de desaigüe

Un bon manteniment de la teulada, la millor garantia de la seva durabilitat i eficàcia

Problemes més freqüents

Les teulades són la part més exposada dels nostres habitatges i les seves “amenaces” són moltes començant pel pas del temps, les inclemències meteorològiques: el vent, la pluja, la neu… són factors que poden provocar danys com l’aparició de esquerdes i el trencament de teules.

Goteres i humitats

  • Deteriorament de teules, llistons i aïllants provocats pel pas del temps, la pluja, la neu, tempestes de calamarsa, materials constructius de baixa qualitat.
  • Sostres trencats com a conseqüència de tempestes, mal ús de la pròpia teulada en col·locar elements pesats aliens a la teulada a sobre del mateix, etc. (molt de compte a l’hora amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques).
  • Canalons deteriorats i en mal estat
  • Afectació per animals. Un dels problemes més comuns a què hem de fer front és als danys provocats per la presència de nius de rosegadors i, sobretot, de coloms i altres aus que provoquen greus problemes estructurals i de salubritat.

Si es produeix un problema els costos de reparació recauran a tots els propietaris, igual que si es provoca un dany, el conjunt de la comunitat serà la responsable. En aquest sentit, no perdeu l’oportunitat de plantejar a la vostra comunitat la contractació d’un servei de revisió i manteniment periòdic de les vostres teulades com l’ofert per Teulades Lleida. Aquesta petita inversió, us permetrà estalviar una quantitat molt important de diners i ajudarà que la nostra teulada es mantingui en les millors condicions possibles.

Per evitar les patologies exposades és bàsic, en primera instància, comptar amb una bona teulada, instal·lada per professionals especialitzats en la matèria i la utilització de materials d’alta qualitat. Encara que aquest consell pugui semblar una obvietat, no és així i sovint ens trobem amb teulades, fins i tot amb molt pocs anys de vida, que presenten greus deficiències.

Alguns consells bàsics per al manteniment de la vostra teulada

En primera instància, la millor opció i la més eficient és comptar amb la col·laboració i serveis d’una empresa especialitzada en la matèria com Teulades Lleida.

Revisió anual

Programar una revisió a l’any de l’estat de la coberta de casa nostra, tant a la part “exterior” com el revestiment inferior de la teulada, per comprovar que no ha estat danyat per la humitat.

Neteja de branques

És molt important evitar branques d’arbres a prop del sostre. En cas que n’hi hagi, tallar-les per evitar que freguin o pengin sobre ell. Si es té una xemeneia, cal tenir especial cura que no quedin branques per sobre o massa a prop, per garantir una bona ventilació i reduir el risc de possibles incendis.

Revisió de teules, juntures

Examinar que no hi hagi desperfectes a les teules així com l’estat de les juntures al sostre, tant entre les pròpies teules com a les vores i, si n’hi ha a la xemeneia, conductes de ventilació, les golfes, claraboies i lluernes.

Sanejament general

Una correcta neteja de la nostra teulada ens evitarà molts problemes. Netejar les teules i les juntures no només de brutícia, sinó també de nius d’ocells, aranyes, insectes i fongs. El mateix per a les antenes de televisió, penells i qualsevol altre objecte instal·lat al sostre.

Bon estat canalons pluvials

Treure totes les fulles caigudes dels arbres que s’acumulin als canalons de desguàs, sobretot a la tardor i principis de l’hivern. En aquestes èpoques, les fulles poden bloquejar els conductes i generar que l’aigua s’hi estanqui, convertint-se en un focus d’insectes, bacteris i altres agents que puguin actuar de manera negativa sobre el sostre i també sobre les parets de la casa (a més de riscos que comporten per a la salut).

La confortabilitat, correcte manteniment i revalorització del seu habitatge comença, com és agrada dir, per la teulada.

Truqueu-nos sense compromís per contractar els nostres serveis, després ja us podreu tornar a oblidar de la teulada, nosaltres ens ocupem de mantenir-la

No Comments

Post a Comment