Avantatges de construir una teulada inclinada ventilada en sec

A l’hora de plantejar-nos el tipus de coberta que culminarà la nostra edificació, una de les parts més importants del nostre habitatge, immoble…, podem optar per diferents sistemes constructius. En aquest sentit, una de les opcions que més avantatges ens aportaran és la construcció d’una teulada inclinada ventilat en sec

Aquest tipus de cobertes aportaran una gran qualitat a la nostra edificació. Les teulades inclinades ventilades en sec aportaran un gran valor afegit a la nostra vivenda. D’entrada, destaquen pel seu elevat nivell d’eficiència energètica, millor manteniment i gran durabilitat, a més de facilitar uns alts nivells de confort i habitabilitat a l’interior dels edificis, gràcies a les seves excel·lents prestacions tècniques. D’altra banda, pel seu propi disseny, milloraran significativament l’estètica de la nostra casa i la seva integració en el paisatge rural o urbà.

A Teulades Lleida som especialistes en la instal·lació d’aquest tipus de cobertes que, entre altres característiques, ens garanteixen una menor pèrdua de calor que, per exemple, una coberta plana, ja que a l’espai sota coberta es crea una càmera d’aire que permet un major aïllament tèrmic.

A les cobertes ventilades les teules es fixen en sec, amb claus, ganxos o clips, en lloc d’utilitzar morter i / o pastes. Aquesta fixació de les teules en sec es realitza sobre un suport discontinu (llistons), o bé sobre suport continu (plaques ondulades, etc.). D’aquesta manera, la instal·lació de la mateixa és molt més eficient, econòmica i requereix d’un menor temps d’execució. Així mateix, evita possible problemes estructurals ja que el seu pes serà menor.

A l’hora d’instal·lar una teulada d’aquestes característiques és essencial utilitzar teules d’alta qualitat, prestacions i durabilitat. En aquest sentit, Teulades Lleida sempre aconsella als seus clients l’ús de materials d’alta qualitat com les teules de l’empresa La Escandella

Avantatges d’un TIV respecte a una coberta plana

Estanquitat

Ens garantirà la major estanqueïtat possible per a la nostra coberta, amb un manteniment mínim, ja que ens permet utilitzar un sistema de drenatge de l’aigua de pluja per la part exterior de l’edifici d’una manera fàcil i segura; evitant alhora l’estancament de l’aigua.

Disseny

Podrem optar per cobertes amb diferents pendents, cobertes abovedadas o de continuïtat amb la façana vertical.

DCIM/100MEDIA/DJI_0125.JPG

Menys afectacions

Una teulada inclinada ventilada en sec presenta un grau de patologies molt menor que una coberta plana. Fet i fet, ens ofereix un millor comportament i prestacions tècniques.

Major eficiència energètica

És molt més eficaç a l’hora de protegir la façana de l’edifici de les inclemències meteorològiques: radiació solar, pluja, neu, vent … Aquest tipus de cobertes millora substancialment el comportament tèrmic del conjunt de l’edificació gràcies a la ventilació natural produïda sota les teules, una circumstància que contribuirà significativament a augmentar la confortabilitat del nostre habitatge.

D’altra banda, al tenir una menor pèrdua de calor que una coberta plana, gràcies a la seva compacitat i aïllament tèrmic, millorarà significativament l’eficàcia tèrmica. Menor consum energètic per a la climatització general de l’habitatge (al voltant d’un 25% menys que un edifici amb cubiera plana)

Aportació de llum natural

Aquest tipus de cobertes són un gran receptor natural de la llum solar, el que ens permetrà, mitjançant la instal·lació de lluernes -que a més són una atractiva aportació estètica- que la llum del sol inundi la zona sota coberta creant així espais molt lluminosos.

Millor integració de sistemes d’aportació energètica

A l’hora d’integrar en la nostra coberta un sistema de panells solars aquest tipus de teulada ens ofereix grans avantatges respecte a una coberta plana, on la col·locació d’aquests elements provoca un impacte visual i arquitectònic negatiu, ja que els panells han de suportar fortes càrregues de vent, el que es tradueix en un pes addicional derivat de la càrrega antibolcada; així mateix es produeixen pèrdues energètiques per ventilació i un sobrecost de l’estructura.

Més espai habitable

D’acord amb les normatives municipals, que defineixen com altura màxima de l’edifici la línia de l’aler, si apostem per la construcció d’una teulada inclinada guanyarem un significatiu espai habitable sota la coberta.

Millor ventilació

Les cobertes ventilades de teula realitzada amb microventilació sota teula i amb una fixació de les peces en sec són molt més eficaçes a l’hora d’evacuar la humitat evitant d’aquesta manera l’aparició de condensacions.

No Comments

Post a Comment